Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

Služby -> AOC Sociálna rehabilitácia

 

 Akreditovaná odborná činnosť – sociálna rehabilitácia


Cieľová skupina:

 •  ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí pred ukončením/po ukončení sústavnej prípravy na povolanie chcú a potrebujú podporu pri adaptácii na samostatný život a bývanie v prirodzenom prostredí,
 •  ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí po nepriaznivej zmene zdravotného stavu, pre ktorú sa znížila, resp. stratila ich schopnosť vykonávať doterajšie zamestnanie, stratila ich schopnosť viesť samostatný život v doterajších podmienkach, chcú a potrebujú podporu pri obnovovaní tejto schopnosti alebo hľadajú nové možnosti adaptácie na samostatný život a bývanie v prirodzenom prostredí,
 • ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí po dlhotrvajúcom období nesamostatného bývania, tzn. s opatrovaním, chcú a potrebujú podporu pre postupnú opätovnú adaptáciu na  amostatný život v prirodzenom prostredí,
 • ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí chcú a potrebujú pomoc pri začleňovaní sa a hľadaní uplatnenia sa v prirodzenom prostredí a pri vytvorení podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času,

             v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.


Cieľové oblasti:

 • oblasť 1/ Sebaobsluha,
 • oblasť 2/ Starostlivosť o domácnosť,
 • oblasť 3/ Základné sociálne aktivity,
 • oblasť 4/ Doplnkové aktivity.

Hlavný cieľ:

 • podpora, rozvíjanie, resp. obnova predpokladov a možností ľudí so zdravotným znevýhodnením byť v čo najväčšej miere nezávislý, viesť plnohodnotný život v spoločnosti (sociálna integrácia, sociálna inklúzia) a tak predchádzať, resp. znížiť riziko ociálneho vylúčenia (sociálna exklúzia),
 • poskytovanie sociálnej služby záujemcom, ktorí sú oprávnení žiadatelia, avšak ich žiadosť na BSK je vo fáze schvaľovania,
 • poskytovanie sociálnej služby občanom, ktorí z rôznych dôvodov nepožiadajú BSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ale sociálnu službu potrebujú. 


Programy:
• Sú prispôsobené k zdravotnému znevýhodneniu
• Sú „šité na mieru“ individuálne podľa potreby občana
• S kvalifikovaným odborným personálom
Forma
- akreditovanú odbornú činnosť – sociálnu rehabilitáciu poskytujeme:
- ambulantnou (dennou) formou
Miesto:
Prebieha v GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie
 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.