Dnes je Sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia a zajtra Konštantín.
Partneri: Spojená škola

Bazén -> Informácie k bazénom

V súčasnosti Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie prevádzkuje:

 • 25m bazén 6-dráhový (teplota vody v rozmedzí 26-28 st.),
 • 25m bazén 3-dráhový (teplota vody v rozmedzí 26-28 °C), 
 • 3x4m podnetový bazén (teplota vody od 33-35 °C) .

 

Všetky bazény sú určené pre verejnosť. Jednorázové vstupy a permanentky pre dospelých sa dajú zakúpiť priamo na bazéne (viď. cenník).


Vstup do bazénov deťom do troch rokov je zakázaný. 


Od januára 2014 bude možný vstup  verejnosti do hydrocentra len cez 6- dráhový bazén, kde je možné si zakúpiť jednotlivé vstupy a permanentky (aj zľavnené). 

 

 

POKYNY K VYUŽÍVANIU PRIESTOROV HYDROCENTRA

 

Spustenie prevádzky: otvorenie budovy – vpustenie prvých návštevníkov, prenajímateľov
pondelok až piatok 6°° hod., sobota 8°° hod.

Predaj vstupeniek je v čase pondelok až piatok od 6°° do 19°° hod. v sobotu od 8°° do 18°° hod.

Doba pobytu návštevníka je po zaplatení vstupu 75 min.
Pri vstupe si návštevník zakúpi jednorazový vstup alebo permanentku (aj zľavnené), na ktorom mu personál dierkovačom označí vstup. Návštevník dostane lístok, na ktorom bude napísaný dátum vstupu, príchod do bazéna a odchod z hydrocentra.
Pri odchode z hydrocentra návštevník odovzdá lístok plavčíkovi. Ak návštevník presiahne určenú dobu pobytu, návštevník je povinný zaplatiť ďalší jednorazový vstup alebo mu bude dierkovačom na permanentke označený ďalší vstup.

Doba trvania prevádzky hydrocentra:
Pondelok až piatok 3 a 6 dráhový bazén od 6°°hod. do 20°° hod.
Sobota 6 dráhový bazén od 8°° hod. do 19°° hod.


Posledný vstup verejnosti:
Pondelok až piatok je o 19:00 hod., v sobotu o 18:00 hod. pričom si návštevník nemôže nárokovať na celých 75 min. pobytu v hydrocentre. V uvedených časoch sa dvere uzamknú a verejnosti nebude umožnený vstup po 19,00 hod. a v sobotu po 18,00 hod.

 

Pri nároku vstupu 75 minút je posledný vstup pondelok až piatok o 18,45hod., v sobotu o 17,45hod.

Posledný výstup z bazéna a opustenie budovy hydrocentra pre verejnosť:
Návštevník je povinný opustiť bazénovú halu najneskôr 15 min. pred ukončením prevádzky hydrocentra v čase pondelok až piatok o 19:45 hod., sobotu o 18:45 hod.
Návštevník bude informovaný službukonajúcim plavčíkom 10 min. pred opustením bazéna o blížiacom sa konci prevádzky a 15 min. pred koncom prevádzky vyzve všetkých návštevníkov, aby opustili bazénovú halu. Následne 15 min. pred ukončením prevádzky službukonajúci plavčík vypne osvetlenie bazénovej haly po bokoch bazéna a zadnej časti. Ostane svietiť iba mostíková strana osvetlenia. O 20°° hod. je povinný službukonajúci plavčík zhasnúť všetky osvetlenia v bazénovej hale.
Návštevníci sú povinní opustiť budovu pondelok až piatok o 20:00 hod., sobotu o 19:00 hod.

Posledný výstup z bazéna a opustenie budovy hydrocentra pre nájomcov:
V prípade prenájmov je návštevník povinný opustiť bazénovú halu v čase pondelok až piatok o 20:00 hod. a budovu hydrocentra o 20:15 hod.
V prípade prenájmu sú klienti (plavci) povinní opustiť budovu hydrocentra najneskôr do 30 minút

Plavecká čiapka je povinná.

Telefónne čísla:
3-dráhový bazén: 02/591 009 67
6-dráhový bazén: 02/591 009 70

 

Zásady prednostného využívania podnetového bazéna 

 • Na 1. mieste ťažko mentálne znevýhodnení klienti s kombinovaným telesným postihnutím za prítomnosti terapeuta Gaudeamus - ZKR 
  Na základe projektu „KOMPLEXNÉHO CENTRA HYDROTERAPIE 
 • Na 2. mieste klienti zariadení sociálnych služieb 
  Na základe projektu „KOMPLEXNÉHO CENTRA HYDROTERAPIE 
 • Na 3. mieste integrované plávanie (ostatná verejnosť) 
  Na základe projektu „KOMPLEXNÉHO CENTRA HYDROTERAPIE
 • Všetci návštevníci bazénov sú povinní rešpektovať pokyny zamestnancov Gaudeamus.

 

Ak v dráhach vyčlenených pre plávanie verejnosti plávaju plavci pod dohľadom osobných trénerov, títo nemajú "štatút nájomcu", ale také isté práva a povinnosti ako všetci osatní návštevníci bazéna-verejnosť, čiže nemoôžu obmedzovať ostatnú verejnosť.

V prípade akýchkoľvek konfliktných situácii sa obráťte na službukonajúceho plavčíka

 

 

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.