Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

O nás -> História

Ústav bol založený v roku 1937 v priestoroch bývalej továrne na muníciu. Do roku 1967 svojej existencie pripravil ústav v ťažkých podmienkach pre praktický život 1 480 telesne postihnutých detí. Školskou, mimoškolskou liečebno-preventívnou, operačnou a rehabilitačnou komplexnou starostlivosťou bolo dosiahnuté, že z celkového počtu detí odišlo študovať na stredné ako aj vysoké školy 230 klientov. Ďalším 893 deťom bolo umožnené získať odbornú kvalifikáciu a tým dosiahnuť ich začlenenie do pracovného procesu.

 

Dňom 1. septembra 1968 má Bratislava dva ústavy pre telesne postihnuté deti a mládež. V areáli starého ústavu bol zriadený ÚSS pre deti s kombinovaným postihom, do funkcie riaditeľ bol navrhnutý dlhoročný pracovník Dezider Leško.

1. októbra 1968 bolo do nového zo starého ústavu povolaných 30 a 15.otóbra ďalších 120 detí, čím dosiahol ústav plnú kapacitu 150. Nakoľko nebola ešte dokončená kuchyňa, strava sa denne vozila zo starého ústavu. Liečebné oddelenie bolo provizórne umiestnené v B bloku internátnej časti a rehabilitácia v A bloku. Pre potreby školy boli zapožičané denné miestnosti v priestoroch internátu.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.