Dnes je Sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia a zajtra Konštantín.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Sociálne služby

Mgr. Katarína Zaťková, vedúca Úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb,

                                      tel.č. 02/591 009 77, 0903 683 176,  email: zatkova@mokrohajska.sk
Mgr. Barbora Krupová,  sociálny pracovník, tel.č., 02/591 009 25, email: krupova@mokrohajska.sk
Bronislava Dančíková, referent USSvOaOS, tel.č. 02/591 009 40, email: dancikova@mokrohajska.sk

Mgr. Samuel Klikušovský, sociálny pracovník,  tel.č. 02/591 009 41, email: klikusovsky@mokrohajska.sk
Mgr. Jarmila Ostrovská, sociálny pracovník, tel.č. 02/591 009 25,  email: ostrovska@mokrohajska.sk

Mgr. Silvia Slivková, sociálny pracovník, tel.č. 02/591 009 85, 0911 865 333,email: slivkova@mokrohajska.sk 

Základné informácie

Poskytovanie soc. služieb, ako aj proces prijímania klientov do zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

  • poskytne sociálnu službu (vyšší územný celok /BSK/ poskytuje len základné poradenstvo),
  • zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel (t.j. prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK), 
  • zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí
  • zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak BSK nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c).

 

Ďalšie činnosti podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 

Zákon 448/2008 Z.z. tu: 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.