Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Oznamy Gaudeamus - ZKR

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM 

 

Upozorňujeme a žiadame všetkých klientov GAUDEAMUS-ZKR a ich rodičov, že pri nástupe do zariadenia po letných mesiacoch júl-august je potrebné priniesť od lekára potvrdenie o bezinfekčnosti.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM 

   Upozorňujeme a žiadame všetkých klientov GAUDEAMUS-ZKR a ich rodičov,že od septembra kalendárneho roku budú na liečebnú rehabilitáciu zaradení iba klienti,ktorí prinesú aktuálne potvrdenie od FBLR lekára alebo prepúšťaciu správu z kúpeľnej liečby.

 Taktiež vás prosíme o vyplnenie tlačiva Aktualizácia údajov v septembri aktuálneho roku u p. Karin Musslerovej koordinátorky úseku liečebnej rehabilitácie v Gaudeamus -ZKR.

                                                                                                                    Ďakujeme

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVÁCIE A AKTUALIZÁCIE MAGNETICKÝCH ČIPOV

                                                  pondelok a streda  10.00 - 13,00 hod. a 13.30 - 15,00 hod.

                                                  utorok a štvrtok od 10.00 - 13,00 hod. 

t.č. 02/59 100 952 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE 

 

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXXII ( prenájom priestorov, 31,55 m2, 11.1.2018 )

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXXI (prenájom priestorov 20,43m2 , 5.9.2017)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXX (prenájom priestorov,32,02m217.5.2017 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXIX (prenájom priestorov 147,22 m2, 6.4.2017 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení obchodenj verejnej súťaže XXVIII ( prenájom priestorov 385,38m2, 29.3.2017 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXVII (prenájom priestorov, 32,28m,pavilón G, 17.1.2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXVI (prenájom priestorov, 28,13m2 , pavilón G022, 05.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXV (prenájom priestorov, 32,02m2 , pavilón G006, 02.12.2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXIV (prenájom priestorov, 53,60m2, 14.11.2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXIII (prenájom priestorov, 333,05m2, 26.4.2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXII ( prenájom priestorov, 24,65m2, 5.4.2016 )

 

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XXI (prenájom priestorov, 57,35m2, 5.4.2016 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XX (Prenájom priestorov, priestor pavilón F, G, 10.3.2016)

 

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XIX ( Prenájom priestorov, priestor E,B, 9.3.2016)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XVIII ( Prenájom priestorov, kancelária, 10.2.2016)

 

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XVII (Prenájom priestorov F,G,-rehabilitácia, 9.2.2016)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže na výber dodávateľa potravinárskeho tovaru (29.3.2015)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XVI (prenájom priestor F, kancelársky priestor, 23.10.2015)

 

  OZNÁMENIE  o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XV  (prenájom priestor C-kancelárske priestory, 2015)

 

  OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XIV  (prenájom priestor F suterén, 2015)

 

  OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XIII (prenájom priestor prízemie LO - G - rehabilitácia, 2015)

 

  OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XII (prenájom priestor prízemie - atrium LO, 2015)

  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže VII. (2015)

 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže VIII. (2015)

 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže IX. (2015)

 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže X. (2015)

 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže XI. (2015)

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže IV. (2015)

   

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže V. (2015)

  

 OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže VI. (2015)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OZNÁMENIE o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže I. (2015 )

 

OZNÁMENIE o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže II. (2015) 

 

OZNÁMENIE o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže III. (2015)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENIE 

 

Na základe §2 ods.4 Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6 / 2014 zo dňa 20.06.2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011:

„ sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou na čas určitý alebo čas neurčitý. Pri ambulantnej forme sa sociálne služby poskytujú v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Pri ambulantnej forme sa neposkytuje bývanie. Pri týždennej pobytovej forme sa neposkytujú sociálne služby počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Po vzájomnej dohode prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) a ZSS je možné poskytovať sociálne služby počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, pokiaľ tieto nepredchádzajú bezprostredne sobote alebo nenasledujú bezprostredne po nedeli.“.

                                                                                                                                    Gaudeamus ZKR      

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OZNAM 

Spolupráca zariadenia Gaudeamus ZKR a O.Z. Perspektíva bola ukončená ku dňu 30.06.2014.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Klienti odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, ktorí od septembra 2012 budú navštevovať Gaudeamus – ZKR sú povinní priniesť nový predpis od lekára FBLR.

Všetci klienti, u ktorých prišlo k zmene zdravotného stavu sú povinní priniesť nové lekárske nálezy a treba informovať zdravotnú sestru.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení návštevníci bazénov , zamestnanci Gaudeamus ZKR a Spojenej školy

Prosíme Vás, aby ste začali využívať novootvorený bezbariérový prechod cez protihlukovú stenu do nášho zariadenia. Prechodové dvere sú umiestnené cca 80 m nad zastávkou MHD Mokrohájska v smere ku TESCO Lamač. Dvere budú otvorené pondelok - sobota v čase od 5.00 do 20.30 hod. (okrem nedele a sviatkov).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie oznamuje všetkým klientom, rodičom, že prítomnosť / neprítomnosť v zariadení ako aj nástup po všetkých prázdninách do zariadenia treba osobne alebo telefonicky ohlásiť na sociálnom oddelení !!!!!!
t.č. 02 59100940 
dancikova@mokrohajska.sk

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.