Dnes je Streda 19. júna 2024, meniny má Alfréd a zajtra Valéria.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Sponzori

 

Ďakujeme pánovi Branislavovi Dávidovi za vyrobenie a darovanie študentských stolov.

Spoločnostiam Schachermayer, spol.s.r.o., Blum GmbH, Démos trade, s.r.o. a Hranipex, a.s. ďakujeme  za  darovanie materiálu potrebného na ich výrobu. 

Vďaka tomuto daru sme mohli nielen skrášliť prostredie, ale aj prakticky zlepšiť trávenie dňa a prípravu na vyučovanie  našim prijímateľom sociálnej služby. 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme spoločnosti Leitnerleitner TAX s.r.o. za štedrý finančný dar na podporu záujmovej činnosti, kultúrnych a športových aktivít našich klientov. 

(9.2.2023)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianoce s  - po kultúrnom zážitku, ktorý nám darovali naši klienti-divadelníci sme dostali aj vianočné darčeky od spoločnosti   . Ďakujeme pekne.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.terrabike.sk

Ďakujeme spoločnosti Terrabike za pravidelný mesačný

finančný príspevok na podporu aktivít pre našich klientov.                                                                                        

(24.3.2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vďaka sponzorskému daru od Zboru väzenskej a justičnej stráže má každý zdravotnícky zamestnanec Gaudeamus-ZKR k dispozícii bavlnený ochranný oblek na viacnásobné použitie. .

 

 

 

 

 

(22.5.2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ďakujeme spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s. r. o. , odštepný závod Malacky Flatline za darovanie kúpeľnového nábytku pre klientov nášho zariadenia.

 

 

 

               

(24.10.2019)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ďakujeme spoločnosti Mountfield SK, s.r.o., prevádzka Hodonínska 27, Bratislava, za darovaný vianočný stromček, ktorý krášli našu jedáleň.

 

 

 

 

 

                     

  

(1.12.2018)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ďakujeme všetkým vzácnym hosťom , že svojou prítomnosťou obohatili oslavu tak významného výročia nášho zariadenia. Osobitne ďakujeme za vystúpenie všetkým účinkujúcim: Emme Drobnej, Renému Štúrovi, Tomášovi Bezdedovi, Tomášovi Mariankovi a Adamovi Hraškovi , ktorí účinkovali bez nároku na honorár.

Ďakujeme pánovi Richardovi Vrablecovi za profesionálne moderovanie nášho programu pri príležitosti 50 výročia nášho zariadenia, ktoré realizoval bez nároku na honorár.


Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli materiálne, organizačne alebo iným spôsobom zabezpečiť oslavu 50 výročia nášho zariadenia.

MIK s.r.o. EXPEDICIA SK – mäsové výrobky

Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ – ovocie

PICADO, s.r.o. – potraviny

MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. – potraviny

Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. - pečivo

Škola užitkového výtvarníctva - grafický návrh a tlač propagačných materiálov

ČSOB - finančný dar

Tatko, s.r.o. - víno

cukrári.sk - zákusky

p. Barbuš - fotodokumentácia

GFK - finančný dar

Ivona Orešková - pamätné fotografie zamestnancov

Baumit spol. s.r.o. - propagačný materiál

(20.9.2018)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia Gaudeamus-ZKR srdečne ďakujeme za finančný príspevok, ktorý nám venovala spoločnosť PRIVATBANKA. Vďaka tomuto príspevku sme naše zariadenie mohli obohatiť o množstvo terapeuticko-rehabilitačných pomôcok a doplnkov, ktorými môžeme klientov rozvíjať, rehabilitovať, trénovať s nimi nové zručnosti a ponúkať ešte kvalitnejšie služby. Vďaka príspevku sa nám podarilo zakúpiť terapeutický a tvorivý materiál do keramickej dielne, pomôcky na ergoterapiu, fyzioterapiu, sociálno-edukačný rozvoj, podporu zmyslového vnímania, množstvo polohovacích a relaxačných doplnkov (polohovacie špirály, valce, terapeutickú hojdačku a masážne pomôcky). Pre klientov tak môžeme vytvoriť ešte lepšie podmienky na ich sebarozvoj.

Veľmi si to ceníme a ešte raz Ďakujeme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí dospelí klienti ďakujú poisťovni KOOPERATIVA a.s. za finančný dar, vďaka ktorému sme mohli zakúpiť rolety do tréningového centra a terapeutickej miestnosti a tiež slnečník do záhrady.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďakujeme zamestnancom spoločnosti IBM,

ktorí nám prostredníctvom o.z. Blue Community darovali finančné prostriedky na kúpu kyslíkového koncentrátora . Prístroj bude slúžiť klientom nášho zariadenia na aplikáciu oxygenoterapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vďaka finančnému daru od občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL sme mohli zakúpiť tento fotoaparát na dokumentovanie našich programov a realizovaných podujatí. 

 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vďaka finančnému daru spoločnosti

DHL Exel Slovakia

sme mohli zrealizovať výstavbu bezbariérových vyvýšených záhonov na jeseň v roku 2014. Na jar 2015 sme sa už mohli spolu s klientmi tešiť z výsadby prvých byliniek. Ďakujeme .

  ---------------------------------------------------------

 

GAUDEAMUS – ZKR, ďakuje firme KOOPERATÍVA za poskytnutie finančného daru, dobrovoľnícku činnosť a zorganizovanie koncertu so spevákom Thomasom Puskailerom pre našich „menších“ klientov, ktorá prebehla v priebehu mesiaca . Počas doobednej dobrovoľníckej akcie nám zamestnanci z Kooperatívy pomohli pri upratovaní a maľovaní stien prerábaného oddelenia. Druhá skupina pomáhala našim klientom pri výrobe sviečok, mydielok a svietnikov. Tretia skupina pracovala v areali zariadenia a pomáhala v príprave záhrady na zimné obdobie. Poobedie bolo venované koncertu na ktorom sme sa všetci dobre zabavili.

 

Ešte raz ďakujeme za pekne strávený deň v príjemnej spoločnosti zamestnancov Kooperatívy.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedenie GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, sociálny terapeuti a klienti, ďakujú pánovi Pleškovi majiteľovi firmy Rosnička za poskytnutie dreveného materiálu určeného na pracovné činnosti klientov v zariadení. Poskytnutý materiál využivame na výrobu drevených svietnikov, rôznych dekoratývnych predmetov a obrazov so servítkovou technikou. 

Za doterajšiu spoluprácu ďakujeme. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dňa 12.11.2014 sme vďaka daru záhradníctva AGAPÉ z Bratislavy zasadili  platan  a ďalších 5 stromov (borovice, smreky) za čo sa chcem v mene GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie úprimne poďakovať. Záhradníctvo AGAPÉ tak prispelo k zveľadeniu nášho rozľahlého  exteriéru, ktorý využívajú na oddych predovšetkým naši klienti, študenti Spojenej školy ale aj zamestnanci a ostatní návštevníci.

Ďakujem v mene všetkých klientov                 PhDr.Tvarožek Štefan

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďakujeme slovenskej tenistke Daniele Hantuchovej za neobyčajne štedrý finančný dar 6 000,-USD, za ktorý sme mohli zakúpiť rehabilitačné prístroje a plavky pre klientov nášho zariadenia. Zatiaľ sa nám podarilo zrealizovať nákup elektroliečebného prístroja, kyslíkového koncentrátora, plaviek a cykloadaptera.

- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pánom Jánovi Karáskovi a Ing.Rudolfovi Mackovčinovi za finančný dar vo výške 100,- € od každého, za ktoré sme zakúpili zdravotnícky materiál a lieky pre našich sociálne odkázaných klientov.

- - -

MEDIHIUM - Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky
Venovali nám vybrané zdravotnícke pomôcky z  obchodu www.Medihum.sk v hodnote 40EUR.

Dell
Veľkorysý dar v hodnote 15 000 USD na zriadenie nového počítačového klubu.

B.O.F., a.s.
sponzoruje vybavenie počítačovej učebne - Internet centrum. V minulosti nám pomáhal pri projekte rekonštrukcie rehabilitačného bazéna, nákupe vírivky.

SUN Microsystems Slovakia
je partnerom projektu ZAPOJME SA DO ŽIVOTA a sponzor www stránok. Web stánky sú prevádzkované na platforme SUN.

Rotary Club International
sponzorský dar - rehabilitačný zdvihák.

 

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.