Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Sponzori

 

V mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia Gaudeamus-ZKR srdečne ďakujeme za finančný príspevok, ktorý nám venovala spoločnosť PRIVATBANKA. Vďaka tomuto príspevku sme naše zariadenie mohli obohatiť o množstvo terapeuticko-rehabilitačných pomôcok a doplnkov, ktorými môžeme klientov rozvíjať, rehabilitovať, trénovať s nimi nové zručnosti a ponúkať ešte kvalitnejšie služby. Vďaka príspevku sa nám podarilo zakúpiť terapeutický a tvorivý materiál do keramickej dielne, pomôcky na ergoterapiu, fyzioterapiu, sociálno-edukačný rozvoj, podporu zmyslového vnímania, množstvo polohovacích a relaxačných doplnkov (polohovacie špirály, valce, terapeutickú hojdačku a masážne pomôcky). Pre klientov tak môžeme vytvoriť ešte lepšie podmienky na ich sebarozvoj.

Veľmi si to ceníme a ešte raz Ďakujeme

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí dospelí klienti ďakujú poisťovni KOOPERATIVA a.s. za finančný dar, vďaka ktorému sme mohli zakúpiť rolety do tréningového centra a terapeutickej miestnosti a tiež slnečník do záhrady.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďakujeme zamestnancom spoločnosti IBM,

ktorí nám prostredníctvom o.z. Blue Community darovali finančné prostriedky na kúpu kyslíkového koncentrátora . Prístroj bude slúžiť klientom nášho zariadenia na aplikáciu oxygenoterapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vďaka finančnému daru od občianskeho združenia SLOVAK ULTRA TRAIL sme mohli zakúpiť tento fotoaparát na dokumentovanie našich programov a realizovaných podujatí. 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vďaka finančnému daru spoločnosti

DHL Exel Slovakia

sme mohli zrealizovať výstavbu bezbariérových vyvýšených záhonov na jeseň v roku 2014. Na jar 2015 sme sa už mohli spolu s klientmi tešiť z výsadby prvých byliniek. Ďakujeme .

 

 

 

 

 

 

 

  ----------------------------------------------------------------

 

GAUDEAMUS – ZKR, ďakuje firme KOOPERATÍVA za poskytnutie finančného daru, dobrovoľnícku činnosť a zorganizovanie koncertu so spevákom Thomasom Puskailerom pre našich „menších“ klientov, ktorá prebehla v priebehu mesiaca . Počas doobednej dobrovoľníckej akcie nám zamestnanci z Kooperatívy pomohli pri upratovaní a maľovaní stien prerábaného oddelenia. Druhá skupina pomáhala našim klientom pri výrobe sviečok, mydielok a svietnikov. Tretia skupina pracovala v areali zariadenia a pomáhala v príprave záhrady na zimné obdobie. Poobedie bolo venované koncertu na ktorom sme sa všetci dobre zabavili.

 

Ešte raz ďakujeme za pekne strávený deň v príjemnej spoločnosti zamestnancov Kooperatívy.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedenie GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, sociálny terapeuti a klienti, ďakujú pánovi Pleškovi majiteľovi firmy Rosnička za poskytnutie dreveného materiálu určeného na pracovné činnosti klientov v zariadení. Poskytnutý materiál využivame na výrobu drevených svietnikov, rôznych dekoratývnych predmetov a obrazov so servítkovou technikou. 

Za doterajšiu spoluprácu ďakujeme. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dňa 12.11.2014 sme vďaka daru záhradníctva AGAPÉ z Bratislavy zasadili  platan  a ďalších 5 stromov (borovice, smreky) za čo sa chcem v mene GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie úprimne poďakovať. Záhradníctvo AGAPÉ tak prispelo k zveľadeniu nášho rozľahlého  exteriéru, ktorý využívajú na oddych predovšetkým naši klienti, študenti Spojenej školy ale aj zamestnanci a ostatní návštevníci.

Ďakujem v mene všetkých klientov                 PhDr.Tvarožek Štefan
 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ďakujeme slovenskej tenistke Daniele Hantuchovej za neobyčajne štedrý finančný dar 6 000,-USD, za ktorý sme mohli zakúpiť rehabilitačné prístroje a plavky pre klientov nášho zariadenia. Zatiaľ sa nám podarilo zrealizovať nákup elektroliečebného prístroja, kyslíkového koncentrátora, plaviek a cykloadaptera.

- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pánom Jánovi Karáskovi a Ing.Rudolfovi Mackovčinovi za finančný dar vo výške 100,- € od každého, za ktoré sme zakúpili zdravotnícky materiál a lieky pre našich sociálne odkázaných klientov.

- - -

MEDIHIUM - Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky
Venovali nám vybrané zdravotnícke pomôcky z  obchodu www.Medihum.sk v hodnote 40EUR.

Dell
Veľkorysý dar v hodnote 15 000 USD na zriadenie nového počítačového klubu.

B.O.F., a.s.
sponzoruje vybavenie počítačovej učebne - Internet centrum. V minulosti nám pomáhal pri projekte rekonštrukcie rehabilitačného bazéna, nákupe vírivky.

SUN Microsystems Slovakia
je partnerom projektu ZAPOJME SA DO ŽIVOTA a sponzor www stránok. Web stánky sú prevádzkované na platforme SUN.

Rotary Club International
sponzorský dar - rehabilitačný zdvihák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.