Dnes je Streda 19. júna 2024, meniny má Alfréd a zajtra Valéria.
Partneri: Spojená škola

Druhy a formy poskytovania sociálnej služby

 


Sociálne služby poskytujeme ako:


Rehabilitačné stredisko :
- ambulantná (denná) forma
- pobytová týždenná forma pondelok – piatok, v súlade so VZN BSK č.
31/2009 v znení neskorších predpisov § 2 odst. 4.

-celoročná pobytová forma od 18 rokov veku do dovřšenia dôchodkového vekuRehabilitačné stredisko (v zmysle §37 zákona č.448/2008 Z.z.)


(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.


(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
a) sociálna rehabilitácia,
b) sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d) ubytovanie,
e) stravovanie,
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.


(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.


(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.


(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Cieľom sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku je pomoc a podpora pri znovu obnovení zručností ako prostriedok pre návrat do prirodzeného prostredia. Základom nie je liečebná rehabilitácia, ale nácvik jemnej motoriky, sebaobslužných činností (starostlivosť o seba, domácnosť, pomoc pri komunikácii s úradmi)
Podmienkou pre prijatie do GAUDEAMUS-ZKR v rámci RS je splnenie vyššie uvedených podmienok.


Domov sociálnych služieb:
- ambulantná (denná) forma
- pobytová týždenná forma pondelok – piatok, v súlade so VZN BSK č.
31/2009 v znení neskorších predpisov § 2 odst. 4.
- Pobytová celoročná forma pondelok - nedeľa


Pri týždennej pobytovej forme sa neposkytujú sociálne služby počas sobôt
a nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov bezprostredne predchádzajúcich sobote
alebo bezprostredne nasledujúcich po nedeli. 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.