Dnes je Streda 22. mája 2024, meniny má Júlia, Juliána a zajtra Želmíra.
Partneri: Spojená škola

Služby na komunitnom princípe

 

 Poskytujeme sociálne služby na komunitnom princípe


  GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie poskytuje sociálne služby osobám so zdravotným znevýhodnením a občanom so špeciálnymi potrebami. Naše zariadenie sa v roku 2001 zapojilo do unikátneho medzinárodného projektu s názvom Zavedenie a rozvoj komunitných služieb v Slovenskej republike realizovaného s kanadskými partnermi.


  Významné medzinárodné organizácie (napr. WHO) definujú komunitné služby ako stratégiu na zrovnoprávnenie príležitostí a sociálnu integráciu všetkých ľudí s postihnutím. Komunitné služby sa realizujú spoločným úsilím ľudí s postihnutím, ich rodín, komunity, príslušných zdravotníckych, vzdelávacích, pracovných a sociálnych služieb. Hlavnými cieľmi komunitných služieb sú napomáhať nezávislosti ľudí s postihnutím a rozvíjať vhodné komunitné služby, ale zároveň aj meniť postoje, správanie a vedomosti verejnosti pre ľahšiu integráciu ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti čo najbižšie k prirodzenému prostrediu klienta.


  GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie má strategickú polohu aj históriu v poskytovaní a prepájaní zdravotníckych služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Rozširovaním a rozvíjaním kvality služieb naše zariadenie už dlhodobo napĺňa ciele komunitnej rehabilitácie.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.