Dnes je Sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia a zajtra Konštantín.
Partneri: Spojená škola

Základná charakteristika

 

Sme Zariadenie sociálnych služieb - ZSS
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti a
sebestačnosti fyzickej osoby.

Druh sociálnej služby:
domov sociálnych služieb,
rehabilitačné stredisko,
 
Forma sociálnej služby:
ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová.
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie možno poskytovať sociálne služby:
a) domove sociálnych služieb:
1. fyzickej osobe s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania, so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku do 35 rokov veku, ak je:
1.1 odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy e. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013,
 
1.2 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 1 101 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
 
1.3 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 1 10 | ods. 13 zákona o sociálnych službách
 
2. fyzickej osobe , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, u ktorej nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia jej situácie a je jej, poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110I ods.4 zákona o sociálnych službách
 
b) v rehabilitačnom stredisku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť'.
 

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.