Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Dokumenty na stiahnutie

Pre lepšiu prehľadnosť sme dokumenty rozdelili do jednotlivých kategórii. Veríme, že nájdete čo hľadáte.

Legislatíva

 

Podnety v zmysle  zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na kontrolor@region-bsk.sk ktorá je dostupná nepretržite 24 hod. denne

b) poštou zaslanou na adresu:  Úrad BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava , pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie " Do rúk hlavného kontrolóra - neotvárať ". Takto označený podnet podateľna Úradu BSK doručí hlavnému kontrolórovi bez otvorenia obálky.

 

  Zásady uplatňovania zákona č.307/2014 Z.z.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Životné minimum od 1.7.2014

Sumy životného minima sa k 1. júlu 2014 upravovať nebudú

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorá nadobudne účinnosť 30. júna 2014 si Vám dovoľujeme oznámiť, že podľa § 5 ods. 6 zákona o životnom minime k 1. júlu 2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevydá opatrenie, ktorým sa upravujú sumy životného minima.

Ak by k zmene zákona o životnom minime nedošlo, muselo by sa prvý raz v histórii existencie zákona o životnom minime pristúpiť k zníženiu súm životného minima.

Preto sumy životného minima na obdobie od 1. júla 2014 ostávajú nezmenené nasledovne:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa
  •  

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce.

 

 Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách - verzia predpisu účinná od 1.7.2016

 (131kB) Zákon č.185/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z.z.

(274,0kB) Zákon č. 485/2013

  (165,0kB) Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013

(324,0kB) Zákon o sťažnostiach

(203,0kB) Zákon o sociálnych službách

(203,0kB) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.