Dnes je Piatok 23. februára 2024, meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Liečebnopedagogická intervencia

Mgr. Zuzana Marošová, liečebný pedagóg
telefón: + 421 2 591 009-36;
e-mail: marosova@mokrohajska.sk
 

 

Mgr. Marta Klikušovská,  liečebný pedagóg

telefón: + 421 2 591 009-62

e-mail: klikusovska@mokrohajska.sk

 

Arteterapia

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výtvarná tvorba obohacuje fantáziu, tvorivosť, sebavyjadrenie, posilňuje koncentráciu a vnímavosť. Výsledné dielo sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je samotný proces tvorby, sebavyjadrenie a emocionálne naladenie. V rámci arteterapie sa prostredníctvom tvorby dostávame priamo do kontaktu s emóciami, pocitmi, myslením, túžbami, strachom a názormi, ktoré sa niekedy prijímateľom ťažko slovne opisujú.

Ciele

Prostredníctvom tvorby pracujeme na sebapoznaní, sebareflexii, uvoľnení, emocionalite a upevňovaní zážitkov. Terapia je vhodná na uvoľnenie, relaxáciu, motiváciu, poznanie vlastných možností, primerané sebahodnotenie a nadhľad v ťažkých životných situáciách. Poznanie vlastných emócii, túžob nám dáva možnosť lepšie sa v živote rozhodovať, reagovať na stres vyvolávajúce situácie, zlepšuje kvalitu života. Medzi sociálne ciele patria vnímanie a prijatie druhých ľudí, empatia, vyjadrenie ocenenia, nadviazanie kontaktu, spolupráca a komunikácia.

Techniky

Proces tvorby je zameraný na relaxačné výtvarné techniky a nácvik jemno-motorických zručností. Arteterapia pracuje s množstvom materiálov, ktoré delí na mäkké, krehké, tvrdé a ďalej na dvojdimenzionálne a trojdimenzionálne:

a/    mäkké materiály

  • dvojdimenzionálne - prstové farby, vodové farby, temperové farby, olejové farby, pastel,
  • trojdimenzionálne - hlina, piesok, plastelína, modurit, drôt,

b/    krehké materiály - sklo,

c/    tvrdé materiály

  • dvojdimenzionálne - ceruzky, pastelky,
  • trojdimenzionálne - drevo, kameň.

Z arteterapeutických techník využívame najmä: voľnú tvorbu, mandaly, kresby a maľby (prstovými farbami, akvarelovými farbami, uhlíkom a pod.), kresbu postavy, maľbu podľa predlohy, koláže a pod.

(spracované podľa: Šicková-Fabrici J.: Arteterapia - úžitkové umenie, Petrus, Bratislava 2006) 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.