Dnes je Streda 19. júna 2024, meniny má Alfréd a zajtra Valéria.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Liečebnopedagogická intervencia

Mgr. Zuzana Marošová, liečebný pedagóg
telefón: + 421 2 591 009-36;
e-mail: marosova@mokrohajska.sk
 

 

Mgr. Marta Klikušovská,  liečebný pedagóg

telefón: + 421 2 591 009-62

e-mail: klikusovska@mokrohajska.sk

 

Činnostná terapia / Ergoterapia

V našom zariadení využívame predovšetkým činnostnú terapiu/ergoterapiu. V praxi sa s činnostnou terapiou alebo ergoterapiou stretneme vo fyzioterapii a liečebnej pedagogike. Obe poňatia majú mnoho spoločného a z veľkej časti sa prekrývajú. My sa snažíme činnostnú terapiu/ergoterapiu realizovať v kontexte liečebnej pedagogiky.

Ciele

Činnostná terapia/ergoterapia, inými slovami liečba zamestnávaním, sa prostredníctvom zapájania do zmysluplných, tvorivých a rehabilitačných činností snaží rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne, osobnostné kompetencie detí, dospievajúcich i dospelých ľudí. Dôležitá je motivácia k vlastnej aktivite. Ak je táto schopnosť istým spôsobom obmedzená, treba zároveň hľadať alternatívne spôsoby, ako umožniť sebarealizáciu. To pomáha vytvárať predpoklady k väčšej samostatnosti, k aktívnemu začleneniu sa do spoločnosti či k prežívaniu zmysluplného bytia.

Techniky

Činnosti, ktoré možno pri činnostnej terapii/ergoterapii využiť, sú rozmanité: hra, výtvarné techniky a tvorivé práce s rôznym materiálom – kresba, maľba, práca s papierom – trhanie, skladanie, vystrihovanie, lepenie, origami, kašírovanie, výroba ručného papiera, servítková technika, maľba na sklo, maľba na textil, modelovanie z plastelíny, cesta, keramickej hmoty, hliny, odlievanie sadry, výroba sviečok, zdobenie kraslíc, práca s prírodninami, odpadovým materiálom, šitie, vyšívanie, tkanie na rám, batika, patchwork a pod. Uplatniť sa môžu tiež relaxačné techniky, techniky stimulujúce pamäť a ďalšie kognitívne funkcie. Podstatným pre výber činnosti, techniky je predovšetkým fakt, aby umožňovala dosiahnutie cieľa a aby ju klient vnímal ako zmysluplnú.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.